Instrumenten

Middelen om uw doelen te bereiken


TELECOM
EXPENSE MANAGEMENT

Telecom staat bij veel organisaties in de top 10 van onkosten. Hierop kunnen echter vaak grote besparingen gerealiseerd worden. Dat kan met Telecom Expense Management. Dit platform maakt telefonie en de onderliggende contracten en zelfs de aangeschafte hardware weer inzichtelijk. Ook levert het belangrijke sturingsinformatie op.

BEREIKBAARHEIDS-
ONDERZOEK

Voor organisaties is het van groot belang dat ze door klanten goed telefonisch bereikbaar zijn. Maar ook voor de interne samenwerking is het belangrijk dat medewerkers elkaar makkelijk kunnen vinden. Redenen genoeg om de telefonische bereikbaarheid van tijd tot tijd tegen het licht te houden. Hoe kun je dat beter doen dan met een bereikbaarheidsonderzoek.

COMMUNICATIETRAINING VOOR
MEDEWERKERS MET KLANTCONTACT

Medewerkers van de klantenservice, receptie of helpdesk vervullen een sleutelrol in het beeld dat klanten hebben van de organisatie. Het uitstralen van professionaliteit is daarom belangrijk. Onze communicatietrainingen zijn erop gericht het klantgericht handelen van medewerkers te verbeteren en te leren denken vanuit de klantbehoefte.