Onze diensten

Waar wij goed in zijn


STRATEGISCH ADVIES EN BELEID

Communicatiemiddelen staan centraal in de manier waarop we samenwerken en hoe de organisatie met de buitenwereld in contact staat. Een optimale communicatie-omgeving vertaalt de visie en strategie en draagt bij aan het realiseren van doelstellingen.
LEES VERDER

AANBESTEDING- EN INKOOPBEGELEIDING

Samenwerkings- en contractvormen bieden kansen, maar om deze goed uit te onderhandelen is kennis nodig van de mogelijkheden. Een competitief tender proces is arbeidsintensief, tijdrovend en fouten zijn ongeoorloofd.  Dit stelt hoge eisen aan het team dat een aanbesteding uitvoert.
LEES VERDER

PROJECTMANAGEMENT

De meest succesvolle organisaties zijn diegenen die zich constant aanpassen aan hun omgeving. Deze omgeving verandert continu. Technologische, economische en maatschappelijke veranderingen dagen ons uit om in beweging te blijven. Stilstand is immers achteruitgang. De projectmanager speelt een cruciale rol.
LEES VERDER

BEGELEIDING GEBRUIKERS

Nieuwe manieren van werken vragen om een verandering van systemen en ICT. Met zorg kiezen organisaties dan ook een technische oplossing. Maar houding en gedrag van medewerkers zijn uiteindelijk cruciaal voor het slagen van een verandering in werkwijze. Het is daarom van groot belang om medewerkers tijdig en op meerdere manieren te betrekken.
LEES VERDER