Beveiliging van uw mobiele omgeving, devices en bedrijfsdataZorgeloos mobiel werken

Beveiliging mobiele omgeving. Smartphones en tablets vervangen meer en meer vaste telefoons, laptops en de PC. Steeds meer organisaties gaan namelijk mobiel werken. Dit betekent werken – onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat (Anytime, Anywhere, Anyplace, Anything en Anyhow). Bedrijfsdata, -applicaties, -documenten en -informatie moeten overal eenvoudig en altijd toegankelijk en beschikbaar zijn. Dit betekent dat alle zakelijke gegevens ook worden meegenomen ‘in de binnenzak’ van de medewerker. Denk hierbij aan gegevens van patiënten, burgers en consumenten die bijvoorbeeld in emails staan. Of wachtwoorden van een zakelijke applicaties die bewaard worden in de notities. Hoe ga je om met de beveiliging van je mobiele omgeving?

De niet te stuiten opkomst en de onvoorstelbare groei van de technische mogelijkheden in mobiele communicatie en daarmee ook de behoefte aan nieuwe devices heeft geleid tot een ongekende hoeveelheid mobiele apparaten binnen organisaties. Elke organisatie die haar medewerkers hiermee faciliteert, staat dus voor de beslissing hoe om te gaan met het beveiligen van devices; op zo’n manier dat het toegankelijk en gebruiksvriendelijk blijft.

“Iedereen wil graag overal en op elk moment zorgeloos mobiel werken, maar wel met een veilig en betrouwbaar gebruik van het device en de data, zowel zakelijk als privé.”

Medewerkers die overal en wanneer zij willen aan het werk zijn. Die in staat zijn de klanten snel en adequaat te bedienen. Het klinkt als een aantrekkelijk perspectief. Maar hoe regel je dit? Allereerst is het belangrijk om te zorgen dat binnen de vier muren alles goed geregeld is: firewall settings staan goed ingesteld, alle updates zijn gedaan en alle documenten zijn veilig opgeslagen. En hoe zit het met de beveiliging van de mobiele apparaten en bedrijfsdata? En wat als de medewerker het kantoorpand uitloopt? Bedrijfsdata, -applicaties en -documenten komen buiten de vier ‘veilige’ muren. Deze concurrentiegevoelige en kostbare gegevens mogen nooit op straat komen te liggen. En helemaal niet in verkeerde handen komen met het risico dat deze misbruikt worden door onbevoegden. Voordat een organisatie overgaat op mobiel werken is het van groot belang om vooraf goed na te denken over een goede security-oplossing. Eerst denken, dan doen!

Het is zaak om alle mobiele devices en -bedrijfsdata te beveiligen, zodanig dat er van buitenaf niet ingebroken kan worden op het device en bedrijfsgevoelige data. Controleer alle apparaten op compliance en bescherm ze tegen malware van buitenaf. Maar zorg ook vooraf voor een oplossing, die het mogelijk maakt om informatie op afstand te wissen als een toestel van een medewerker gestolen wordt of kwijtraakt.

Wetgeving en ICT

Naast het managen van het mobiele device geldt tevens wetgeving over digitale beveiliging. Zo heeft de Nederlandse overheid de laatste jaren ingrijpende maatregelen genomen om de digitale beveiliging van informatie bij overheidsinstanties te garanderen. Wetgeving om datalekkage voor te zijn en tegen te gaan. De wetten ‘Wet meldplicht datalekken’ (per 1 januari 2016) en ‘Data Protection’ (per 25 mei 2018 ) krijgen meer aandacht. Onderwerpen als ‘bescherming van privacy gegevens’ en ‘intellectueel eigendom’ worden steeds belangrijker met de toenemende dreiging van digitale diefstal. In mei 2018 staat de invoering van de Europese Privacy Verordening (EPV) op het programma. Vanaf deze dag wordt de nationale privacywetgeving van alle landen in de EU, dus ook hier in Nederland, veranderd.

Wat betekent dit? Deze verordening zal een stuk strenger zijn dan de huidige wetten. Organisaties moeten met documenten aantonen dat zij alle organisatorische en technische maatregelen nemen om aan de EPV te voldoen. Boetes bij overtreding kunnen voor organisaties behoorlijk oplopen. De integratie van wetgeving en ICT is en wordt meer en meer complex. Het vraagt continu om ontwikkeling. Dit heeft veel invloed op de manier waarop (beheer)organisaties en haar medewerkers moeten acteren en meebewegen.

Management en beleid

Nu er steeds meer mobiele apparaten in de werkomgeving worden gebruikt, raken sommige organisaties het overzicht kwijt. ‘Mobile management’ kan dan helpen om overzicht te houden over de ‘mobiele vloot’. Hoe kan je deze optimaal inzetten, beheren, registreren en benutten? Afhankelijk van de aard en omvang van je organisatie, je eisen- en wensenpakket, het kennisniveau van de IT-, telecom- en beheerafdeling zijn er verschillende oplossingen en diensten vanuit de markt beschikbaar. Zo kun je als organisatie zelf alles aanschaffen en beheren of ervoor kiezen om beheer en beveiliging uit te besteden aan gespecialiseerde leveranciers. Door het outsourcen van deze omgeving en dienst kunt je organisatie zich meer richten op de eigen kerntaken. Let op: ook als je dit deel van je organisatie outsourcet, blijft het belangrijk om de beveiliging en het beleid goed vast te leggen in heldere afspraken, gebruikersovereenkomsten en contracten met leveranciers en je vaste en tijdelijke medewerkers.
Voor een succesvolle en veilige invoering van mobiele devices is het dus raadzaam ook een beleid op te stellen, zodat iedereen goed op de hoogte is van rechten en plichten. Vaak hebben organisaties wel beleid opgesteld voor het gebruik van laptops van de zaak, maar nog niets vastgelegd over tablets en smartphones waarmee bedrijfsinformatie wordt uitgewisseld. Door een helder beleid is bedrijfsinformatie meer veilig en is de privacy van gebruikers meer gegarandeerd. Lees hier meer over op onze website “overkomt het je of heb je een beleid?”.

Hoe kunnen wij helpen?

Beveiliging mobiele omgeving, devices en bedrijfsdata staat niet op zich maar heeft betrekking op allerlei keuzes op het gebied van uw communicatie-omgeving en uw mobiele strategie. Dat is onze expertise. Met kennis van de techniek en de markt begeleiden wij organisaties bij het invoeren van nieuwe en mobielere manieren van werken.
WCS TeleAdvies begrijpt dat het integreren van mobiliteit in het totale bereik- en samenwerkingsmodel voor u een tijdrovende klus is. Samenwerking met de gehele organisatie is onmisbaar en er zijn keuzes te maken voor de juiste oplossing en leveranciers. Het opstellen van een mobiel beleid, afgestemd op strategie, de wijze van aanbesteden, het budget en doelstellingen van de organisatie nemen wij graag voor u uit handen. Daarnaast kunnen wij u handvatten bieden bij het begeleiden van uw medewerkers.
Neem ook eens een kijkje op onze website, stuur een bericht of bel ons.

Print

Deel dit artikel

Email

Om spam op deze website tegen te gaan hebben wij een limiet ingesteld aan berichten dat u via ons kunt versturen. Dit limiet heeft u nu bereikt.

Onze excuses voor het ongemak.